Mitä FSC® tarkoittaa?

Forest Stewardship Council® (FSC®) on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on omistautunut vastuullisen metsänhoidon edistämiseen maailmanlaajuisesti.

FSC määrittelee vastuullisen metsänhoidon sovittuihin periaatteisiin perustuvat standardit, joita ympäristö-, sosiaali- ja talousalan sidosryhmät tukevat.

FSC-merkintä tarkoittaa, että tuotteeseen käytetty materiaali on tuotettu vastuullisesti. Merkinnän saanut puu ei ole laittomasti hakattua; lähtöisin alueilta, joilla perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan; lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja; lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä; tai geenimuunneltua perimää.

FSC-merkin perusteella kuluttajat ja yritykset voivat valita vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevia puutuotteita, jotka on tuotettu vastuullisesti ihmiset ja ympäristö huomioon ottaen.

Lisätietoja on osoitteessa www.fi.fsc.org

Nämä työkalut mainittiin

graphic