Käyttäjäystävälliset laserit ja etäisyysmittarit

Hultaforsin laserit ja etäisyysmittarit on kehitetty helppokäyttöisiksi ja erittäin tarkoiksi. Lasertuoteperheeseen kuulu esimerkiksi punaisia ja vihreitä lasereita, älykkäitä Bluetooth-etäisyysmittareita ja lisävarusteita, kuten laserlasit, sovittimet ja jalustat.

Mikä ero on vihreällä ja punaisella laserilla?

Ihmissilmä on herkkä valolle aallonpituusalueella noin 711 nanometristä (punainen) 389 nanometriin (violetti), jossa herkkyys vaihtelee aallonpituuden mukaan. Infrapunavalo ja lyhytaaltovalo (ultravioletti) ovat tämän alueen ulkopuolella ja siksi meille näkymättömiä. Hultaforsin laserit toimivat 80 nanometrin (punainen) ja 529 nanometrin (vihreä) välisellä alueella, joten ihmissilmä pystyy erottamaan ne selvästi.

Vihreä laser on aallonpituusalueen keskellä, jossa silmä on herkimmillään ja väri näkyy siis erittäin hyvin. Itse asiassa vihreän laserin näkyvyys on jopa neljä kertaa parempi kuin punaisen laserin.

Vähemmän painikkeita

Hultaforsin laserit ovat helppokäyttöisiä. Niissä on esimerkiksi vain muutama painike, joten työ sujuu tehokkaasti.

100 % tarkkuutta

Etäisyysmittarimme ovat kestävää muovia ja heti käyttövalmiita. Kaikki työkalut testataan ja kalibroidaan huolellisesti ennen toimitusta tarkkuuden varmistamiseksi.

Laserluokat

Laserluokat jaotellaan yleensä kahteen ryhmään – eurooppalaisen standardin EN 601125-1 mukaisiin ja amerikkalaisen standardin FDA 1040.10:1.4.97 mukaisiin. Lisäksi on olemassa kahdeksan laserin voimakkuutta määrittävää luokkaa, ja mitä korkeampi laserin voimakkuusluokka on, sitä haitallisempi laser on kyseessä.

Käytämme laserluokkaa 2 ja hieman kirkkaampaa luokkaa 2M. Kummankin luokan linjat ovat erittäin näkyviä olematta välittömästi vaarallisia ihmissilmälle.

Huomaa! Älä koskaan kohdista lasersädettä suoraan omaan tai jonkun toisen silmään.

Jokaisessa lasertuotteessa on oltava varoitussymboli ja -tiedot.

IP-luokitus

Vaativiin olosuhteisiin suunnitelluissa sähkölaitteissa on oltava tiivis kotelo, jotta pöly, kosteus ja vesi eivät pääse laitteeseen. IP-luokitus eli kotelointiluokka määrittää elektronisen tuotteen suojauksen kiinteiltä kappaleilta ja vedeltä.

Hultaforsin lasereiden ja etäisyysmittareiden IP-luokitukset ovat IP42, IP54 tai IP65. IP-luokituksen ensimmäinen numero viittaa kiinteisiin kappaleisiin ja toinen numero viittaa veteen. Mitä suurempi numero on, sitä parempi on suojaus.

IP42-luokitus tarkoittaa, että tuote on suojattu >1 mm (4) kappaleilta ja pystysuoraan tai korkeintaan 15 asteen kulmassa tippuvalta vedeltä (2).

IP54-luokitus tarkoittaa, että tuote on suojattu pölyltä (5) ja roiskuvalta vedeltä (4).

IP65-luokitus tarkoittaa, että tuote on täysin pölytiivis (6) ja suojattu joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta (6).

Tasaustyypit

Laserit voidaan tasata monin tavoin. Yleisin on itsetasaava laser, ja meidän valikoimamme laserit ovat itsetasaavia.

Itsetasaava laser

Itsetasaava järjestelmä, jossa on magneettiheiluri ja gyroskooppi, joka varmistaa, että lasertyökalu on aina tasassa. Nopein ja helpoin tapa tarkkaan mittaukseen.

Automaattilaser

Tasaus säädetään servomoottorin ja elektronisen libellin avulla. Valikoimassamme ei ole näin tasattavia lasereita.

Manuaalinen laser

Tasaus säätöruuvilla ja libellillä käsin. Käytetään enimmäkseen yksinkertaisiin tehtäviin.

Lukittu heiluri

Hultaforsin itsetasaavissa lasereissa on magneettiheiluri ja gyroskooppi, joka varmistaa, että lasertyökalu on aina tasassa käytön aikana. Heiluri lukittuu automaattisesti paikalleen, kun laser sammutetaan. Näin heiluria suojataan vaurioilta, kun työkalu ei ole käytössä, esimerkiksi kuljetuksen aikana. Kun seuraavan kerran käynnistät lasertyökalun, varmista, että heiluri vapautuu lukitustilasta ja liikkuu vapaasti ennen käyttöä.

Vältä silmävammoja

Laserdiodin voimakkuus määritetään laserluokituksella.

Kaikki tuotteemme ovat luokkaa 2 tai 2M, jotka eivät ole välittömästi vaarallisia ihmissilmälle, mutta niitä on aina käytettävä huolellisesti. Laserlaitteen asiaton tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja erityisesti ihmissilmälle. Lasersäteen aiheuttama sokaistuminen voi välillisesti johtaa vakaviin onnettomuuksiin, erityisesti jos altistuva ajaa ajoneuvoa tai käyttää konetta. Vältä vaara seuraavasti:

  • Älä katso suoraan lasersäteeseen.

  • Älä aseta lasersädettä ja laserin tasoa silmien tasolle tai tähtää ihmisiin.

  • Älä käytä lasereita yhdessä optisten instrumenttien kanssa.

Nämä työkalut mainittiin

graphic