Mitta-asteikon tekninen toteutus

Hultaforsin mittanauhojen mitta-asteikko on tehty mustesuihkutekniikalla. Sillä saadaan tarkka asteikko, mikä takaa oikean mittaustuloksen.

Suurimmassa osassa mitoistamme mitta-asteikko on tehty mustesuihkutekniikalla. Näin saadaan paras tarkkuustason, EU-luokka I. Tekniikka mahdollistaa myös kaksipuolisen tulostuksen, tuotannon joustavuuden ja monimutkaisemman kuvion tulostamisen.

Mustesuihkutekniikan toimintatapa

Mustesuihkutekniikassa tulostuspää merkitsee asteikon mittaan. Pikkutarkalla tekniikalla syntyy selkeästi luettava ja tarkka mitta-asteikko.

Mustesuihkutulostin pystyy tulostamaan 60 metriä minuutissa ultraviolettimusteella liuotinmaalatulle pinnalle. Mustesuihkutulostustekniikalla voi tulostaa teräs- ja lasikuitumittoihin. Painettujen mittojen annetaan kuivua tasaisessa lämpötilassa 24 tuntia ennen lakkausta. Sen jälkeen mitat päällystetään mattapolyesterilakalla, joka ehkäisee heijastuksia ja lisää näin mitan luettavuutta.

Kohopainomenetelmä

Valmistajat, jotka eivät käytä mustesuihkutekniikkaa, käyttävät asteikon painamiseen suurta kohopainopyörä, jota pyöritetään teräsmitan päällä. Tekniikka on yksinkertainen, mutta se voi aiheuttaa mittausasteikkoon heittoja, koska teräsmittaa voi olla vaikea syöttää oikein suhteessa pyörään.

EU-luokat I ja II

Eurooppalaiset mittanauhat luokitellaan kahteen luokkaan, I ja II. Luokitus määrittää mittaustarkkuuden laadun, kun mittanauhaa käytetään tietyissä ennalta määritetyissä olosuhteissa. Hultaforsin lyhyet ja pitkät teräsrullamitat luokitellaan tarkimpaan EU I -luokkaan. Perinteisellä asteikkotekniikalla tuotteeseen voidaan saavuttaa vain EU II -luokan tarkkuus.

Nämä työkalut mainittiin

graphic