Kirveen teroitus, säilytys ja käyttö

Teroitus

  1. Kuperaa terää käytetään karsintaan, kaatamiseen ja halkaisuun.

  2. Suoraa terää käytetään veistämiseen.

  3. Vinoksi hiottu terä on vaarallinen! Se luiskahtaa helposti.

  4. Kovera terä saa puun helposti säröilemään.

Kirveenterän voi teroittaa kuivana esimerkiksi kovasimella tai penkkihiomakoneella. Varmin teroitusväline on tahko, mutta silloin voi joutua hiomaan ensin rosot ja muut vauriot pois toisentyyppisellä hiomalaitteella, esimerkiksi penkkihiomakoneella.

Huom!: On erittäin tärkeää, ettei kirves altistu teroituksen aikana liian korkeille lämpötiloille. Jos jokin kirveen osa muuttuu sinertäväksi, se tarkoittaa että karkaisu on kadonnut sinisistä kohdista, eikä teräs ole enää yhtä lujaa.

Säilytys

Kirvestä ei saa koskaan säilyttää liian kuivassa tilassa, esimerkiksi pannuhuoneessa tai nojallaan patteria vasten. Varsi saattaa nimittäin kuivua, ja kirveenterä voi irrota käytön aikana.

Käyttö

Älä koskaan lyö kirveen hamaraa toisella työkalulla. Älä koskaan käytä kirvestä lekana. Vain lekakirves kestää käytön lekana.

Nämä työkalut mainittiin

graphic