Lasikuitu-, koivu- ja alumiininivelmitat

Perinteisen koivuisen nivelmitan lisäksi Hultaforsilla on alumiinisia ja lasikuituisia nivelmittoja.

Klassinen puinen nivelmitta

1960-luvulle asti nivelmitta valmistettiin ruotsalaisesta pihlajapuusta, mutta nykyisin puisten nivelmittojen materiaalina on hieskoivu.

Klassinen punapäinen Hultaforsin nivelmitta sopii useimpiin työolosuhteisiin. Kuumiin työolosuhteisiin, kuten hitsaukseen, sekä muuraukseen, maalaukseen ja laastitöihin on muita sopivampia vaihtoehtoja.

Alumiiniset nivelmitat – kuumiin olosuhteisiin

Alumiininen nivelmitta sopii lämmönlähteiden lähellä tehtävään työhön, esimerkiksi hitsaukseen.

Lasikuituiset nivelmitat – märkiin olosuhteisiin

Vesi ei turmele lasikuituista nivelmittaa, joten se sopii hyvin vaikkapa muuraus-, maalaus- ja laastitöihin.

Nämä työkalut mainittiin

graphic